110 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda – „Marios“ 3 projektavimas ir statyba

Įgyvendinimo metai:
2014–2015 m.
Užsakovas:
AB „Litgrid“
Įgyvendinimo vieta:
Klaipėda ir Klaipėdos r. sav.
Atlikti darbai:
Statybiniai darbai, 110 kV perdavimo kabelio klojimas, movų montavimas, 110 kV viršįtampių ribotuvų, oro linijos armatūros ir laidų montavimas, žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu montavimas, RAA, telekomunikacijų ir ryšių montavimas ir derinimas
Projekto tipas: