Garo turbinos

Mechaninių darbų skyrius atlieka garo turbinų iki 750 MW galios remonto, modernizavimo ir montavimo darbus, garo turbinų pagalbinių įrenginių – pašildytuvų, aušintuvų, kondensatorių, siurblių, vamzdynų ir vamzdynų armatūros – remonto darbus.