Hidraulinės turbinos

Mechaninių darbų skyrius atlieka hidraulinių turbinų iki 200 MW galios remonto, modernizavimo ir montavimo darbus, hidraulinių turbinų pagalbinių įrenginių – aušintuvų, siurblių, ventiliatorių, vamzdynų ir vamzdynų armatūros – remonto darbus. Atlieka vandens pralaidų uždorių remonto, naujų uždorių gamybos ir montavimo darbus.