Įgyvendinti projektai

Metalo konstrukcijų gamyba

Įgyvendinimo metai: 2015
Įgyvendinimo vieta: Rusija
Užsakovas: Donaldson Europe BVBA
Atlikti darbai: Metalo konstrukcijų gamyba (200 t)
Projekto tipas: Gamyba

Oro skaidymo bloko technologinių įrenginių ir vamzdynų montavimas

Įgyvendinimo metai: 2015 m.
Įgyvendinimo vieta: Jonavos r.
Užsakovas: AB „Achema“
Atlikti darbai: Efektyvios technologijos diegimas deguonies, argono ir azoto išgavimui iš oro. Naujo oro skaidymo bloko technologinių įrenginių, šaldymo bokšto ir vamzdynų montavimas, išbandymas ir izoliavimas. Sumontuotos įrangos paleidimo ir derinimo darbai.
Projekto tipas: Mechaniniai darbai

Šilumos gamybos pajėgumų statyba Lietuvos elektrinėje

Įgyvendinimo metai: 2013–2015 m.
Įgyvendinimo vieta: Elektrėnai
Užsakovas: „Lietuvos energijos gamyba“, AB
Atlikti darbai: Garo katilinės ir biokuro katilinės rangos darbai

330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimo į 330/110/10 kV transformatorių pastotę 1 etapo projektavimas ir statyba

Įgyvendinimo metai: 2014–2015
Įgyvendinimo vieta: Bitėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.
Užsakovas: AB „Litgrid“
Atlikti darbai: Statybiniai darbai, 200 MVA 330/110/10 kV autotransformatoriaus pervežimo iš Panevėžio TP organizavimas ir jo sumontavimas Bitėnų SP, jo remonto ir derinimo darbai, 330 kV įrenginių ir 10 kV įrenginių, šynuotės montavimo darbai
Projekto tipas: Elektrotechnikos sprendimai

NordBalt keitiklių montavimo darbai

Įgyvendinimo metai: 2015 m.
Įgyvendinimo vieta: Klaipėda
Užsakovas: AB „Litgrid“
Projekto tipas: Elektrotechnikos sprendimai

110/35/10 kV Krekenavos TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcija

Įgyvendinimo metai: 2015 m.
Užsakovas: AB „Litgrid“
Atlikti darbai: Visiškas objekto atnaujinimas
Projekto tipas: Elektrotechnikos sprendimai

110 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda – „Marios“ 3 projektavimas ir statyba

Įgyvendinimo metai: 2014–2015 m.
Įgyvendinimo vieta: Klaipėda ir Klaipėdos r. sav.
Užsakovas: AB „Litgrid“
Atlikti darbai: Statybiniai darbai, 110 kV perdavimo kabelio klojimas, movų montavimas, 110 kV viršįtampių ribotuvų, oro linijos armatūros ir laidų montavimas, žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu montavimas, RAA, telekomunikacijų ir ryšių montavimas ir derinimas
Projekto tipas: Elektrotechnikos sprendimai

Katilo sienų gamyba

Įgyvendinimo metai: 2015
Įgyvendinimo vieta: Prancūzija
Užsakovas: Leroux et Lotz Technologies
Atlikti darbai: Sienų biokuro katilams gamyba (apie 30 t)
Projekto tipas: Gamyba

Plieninių santvarų gamyba ir montavimas

Įgyvendinimo metai: 2015 m.
Įgyvendinimo vieta: Vilnius
Užsakovas: UAB „Mitnija“
Atlikti darbai: Plieninių santvarų gamyba ir montavimas (240 t)
Projekto tipas: Gamyba, Mechaniniai darbai

Generatoriaus kapitalinio remonto darbai Estijoje

Įgyvendinimo metai: 2015 m.
Įgyvendinimo vieta: Kohtla Jarvė, Estija
Užsakovas: VKG Energia OÜ
Atlikti darbai: Generatoriaus kapitalinis remontas
Projekto tipas: Elektrotechnikos sprendimai

Biržų m. Kaštonų katilinės biokuro katilo vamzdžių keitimas

Įgyvendinimo metai: 2015 m.
Įgyvendinimo vieta: Biržai
Atlikti darbai: Biokuro katilo vamzdžių keitimas
Projekto tipas: Mechaniniai darbai

E-2 VK 5 recirkuliacijos sistemos rekonstravimas

Įgyvendinimo metai: 2015 m.
Projekto tipas: Mechaniniai darbai

Garo katilo „Cochran Boilers“ remonto darbai

Įgyvendinimo metai: 2015 m.
Projekto tipas: Mechaniniai darbai

35 kV ir 110 kV transformatorių remontas ir techninė priežiūra

Įgyvendinimo metai: 2014–2015 m.
Įgyvendinimo vieta: Vilniaus, Kauno ir Alytaus regionai
Užsakovas: AB LESTO
Atlikti darbai: 35 kV ir 110 kV įtampos galios transformatorių remontas, techninė priežiūra, bandymai ir gedimų šalinimas
Projekto tipas: Elektrotechnikos sprendimai

Puslapiai