Išgrynintos „Lietuvos energijos“ nauda – 64 mln. eurų

Valstybės valdoma „Lietuvos energijos“ įmonių grupė baigia vertės grandinės išgryninimo programą, kurios metu jungiamos giminingos veiklos bei centralizuojama klientų aptarnavimo veikla. Skaičiuojama, kad šių pokyčių bendra nauda klientams bei akcininkams iki 2020 metų sieks 64 mln. eurų, o klientų aptarnavimo paslaugas „Lietuvos energija“ pasiūlys ir kitiems paslaugų teikėjams. Grupės struktūra bus pakeista iki šių metų pabaigos ir naujos jungtinės įmonės pradės veikti 2016 m. sausio 1 dieną.

„Po šios pertvarkos grupė taps efektyvesnė ir dinamiškesnė – sujungę įmones ir sutelkę jose pagrindines veiklas bei joms reikalingas kompetencijas, galėsime teikti geresnes paslaugas ir kurti naujas. Taip pat, pasiteisinus aptarnaujančių veiklų, tokių kaip pirkimai, apskaita ir darbo santykių administravimas, centralizavimui „Verslo aptarnavimo centre“, į šią įmonę perkelsime ir klientų aptarnavimą, – sako Dr. Dalius Misiūnas, „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius. – Visos mūsų grupės įmonių paslaugos jiems bus prieinamos vieninguose klientų aptarnavimo centruose ir elektroninėje erdvėje vieno langelio principu“. Anot jo, tai leis pasiūlyti naujų paslaugų, unifikuoti aptarnavimą ir procesus, didinti lankstumą, plėsti nuotoliniu būdu teikiamas paslaugas ir didinti paslaugų teikimo greitį, paspartinti prisijungimo prie inžinerinių tinklų procedūras.

„Į šiuos centrus pakviesime ir kitus paslaugų teikėjus: vandens, šilumos tiekimo ir kitas komunalines paslaugas teikiančias bendroves. Tokiu būdu suteiksime klientams dar daugiau galimybių ir patogumo, o paslaugų teikėjai galės efektyvinti savo veiklą“, – teigia D. Misiūnas. „Lietuvos energijos“ grupė persitvarkė savo pajėgomis.

Įvertinta, kad grupės sąnaudos jau kitais metais sumažės bent 5,8 mln. eurų, o iki 2020 metų bus sutaupyti 29 mln. eurų. Papildomai planuojama, kad veiklų sinergija įmonės EBITDA (pelną prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) 2016 m. padidins 2 mln. eurų, o iki 2020 m. grupės vertės padidėjimas dėl didesnio pelningumo sieks 35 mln. EUR. Skaičiuojama, kad bendra programos nauda iki 2020 m. pasieks 64 mln. EUR.

Penki svarbiausi projektai

Vertės grandinės išgryninimo programa apima 4 pagrindines veiklos sritis: gamybą, tiekimą ir prekybą, skirstomuosius tinklus, klientų aptarnavimą, taip pat lygiagrečiai vykdomas ir rangos įmonių veiklos konsolidavimas.

Bendras dujų ir elektros skirstymo operatorius. Didžiausių grupės įmonių – elektros energijos skirstymo bendrovės LESTO ir gamtinių dujų skirstytojos „Lietuvos dujų“ – veikla nuo 2016 metų bus tęsiama bendroje elektros ir dujų skirstymo tinklų įmonėje „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Rugpjūčio 31 dieną LESTO ir „Lietuvos dujų“ valdybos pritarė bendrovių reorganizavimo sąlygoms. Esminiai pokyčiai šiose įmonėse 2016 m. apims valdymo struktūrą. Šių įmonių sinergija leis padidinti grupės efektyvumą, mažinti veiklos sąnaudas ir kurti kuo daugiau papildomų naudų elektros ir gamtinių dujų vartotojams. Valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi nominuotas dabartinis LESTO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Aidas Ignatavičius.

Bendras klientų aptarnavimas. Nuo 2016 m. LESTO, „Lietuvos dujų tiekimas“, „Lietuvos dujos“ ir „Energijos tiekimas“ klientų aptarnavimą planuojama užtikrinti kartu bendruose paslaugų centruose bei elektroninėje erdvėje. Bendras klientų aptarnavimas sutelks geriausią praktiką ir per vieną langelį leis operatyviai pasiūlyti klientams aktualiausias paslaugas jiems patogiausiu būdu – internetu, telefonu ar klientų aptarnavimo centre. Klientų aptarnavimą apjungs vienas prekės ženklas – „Gilė“. Patogumą didins galimybė bendrame paslaugų portale vienu mokėjimu atsiskaityti už dvi paslaugas – elektros energiją ir gamtines dujas. Prie bendro klientų aptarnavimo bus kviečiamos prisijungti ir kitos bendrovės: vandens, šilumos tiekimo ir kitos komunalines paslaugas teikiančios bendrovės. Klientų aptarnavimą užtikrinantys specialistai bus sutelkti vienoje grupės įmonėje – „Verslo aptarnavimo centre“. Tai leis sumažinti veiklos išlaidas, padidinti lankstumą, sukurti papildomas naudas vartotojui. „Verslo aptarnavimo centras“ taip pat administruos įmokas, vykdys sąskaitybą, valdys įsiskolinimus.

Vienas gamtinių dujų tiekėjas. Gamtinių dujų tiekimo veikla toliau gryninama, todėl planuojama sujungti „Lietuvos dujų tiekimą“, gamtinių dujų tiekimo bendrovę, ir LITGAS, kuri specializuojasi suskystintųjų gamtinių dujų tiekimo srityje ir yra paskirtasis SGD terminalo būtinojo kiekio tiekėjas. Bendrovės, užtikrindamos stabilų dujų tiekimą klientams, bendradarbiavo ir iki šiol. Po sujungimo bendrovė išlaikys „Lietuvos dujų tiekimo“ pavadinimą, jai vadovauti nominuotas dabartinis bendrovės vadovas Mantas Mikalajūnas. LITGAS pavadinimas kaip prekės ženklas bus naudojamas „Lietuvos dujų tiekimo“ tarptautinėje veikloje.

Sutelkta prekybos elektra ir išgryninta gamybos veikla. „Lietuvos energijos gamybos“ įmonėje daugiausiai bus sutelkta energijos gamybos veikla, o didmeninės prekybos elektra veikla nuo jos atskiriama ir perkeliama į „Energijos tiekimą“. Taip siekiama didinti lankstumą rinkoje, kuriant naujus produktus pagal klientų poreikius. „Energijos tiekimo“ generaliniu direktoriumi nominuotas Vidmantas Salietis, dabartinis „Lietuvos energijos gamybos“ Didmeninės elektros prekybos departamento direktorius ir valdybos narys.

Rangos veiklos sujungimas. Vykdant šį projektą planuojama sujungti dvi antrines energetikos paslaugų įmones „Elektros tinklo paslaugos“ (ETP) ir „Kauno energetikos remontas“ (KER). Sujungus šių bendrovių kompetenciją ir patirtį, kuriama viena stipri energetikos paslaugų ir rangos įmonė, užtikrinanti energetikos įrenginių statybą, rekonstravimą, remontą ir priežiūrą. Naujoji įmonė vadinsis „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, trumpiau – EnePRO. Nuo 2016 m. sausio 1 d. kuriamos „Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos“ (EnePRO) generaliniu direktoriumi taps Martynas Pargaliauskas.