Istorija

UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (EnePRO) įkurta sujungimo būdu reorganizavus dvi „Lietuvos energijos“ grupės valdomas energetikos paslaugų įmones – UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ (ETP) ir UAB „Kauno energetikos remontas“ (KER). Sujungus šių bendrovių kompetenciją ir patirtį, įkurta viena stipri energetikos paslaugų ir rangos įmonė, užtikrinanti energetikos įrenginių statybą, rekonstravimą, remontą ir priežiūrą.

2016 m. sausio 1 d. ETP ir KER baigė savo veiklą kaip juridiniai asmenys, o EnePRO perėmė abiejų bendrovių turtą, teises ir pareigas.

Apie UAB „Kauno energetikos remontas“

UAB „Kauno energetikos remontas“ – pirmoji šalyje energetikos remonto įmonė, įkurta 1945 m. Tuo metu Lietuvos energetikos sistema buvo praradusi didžiąją dalį savo buvusio galingumo, tad iškilo poreikis įsteigti įmonę, kuri suvienytų energetines pajėgas ir atstatytų energetikos sistemą. Šiam tikslui įgyvendinti ir buvo įkurtas „Litenergo mechaninis remonto fabrikas“, kurio pagrindinė užduotis buvo techniškai aptarnauti Lietuvos elektrines ir elektros tinklus bei užtikrinti šalies energetikos sektoriaus atsigavimą.

1949 m. Lietuvos energetikos specialistai jau buvo žinomi ir kaimyninėse valstybėse bei vis dažniau kviečiami aptarnauti užsienio energetikos objektų. Didėjant įmonės veiklos apimtims, aktualus tapo jaunų specialistų klausimas, todėl patyrę įmonės energetikai ėmė dėstyti Kauno technologijos universitete, o gabiausi studentai buvo kviečiami dirbti į įmonę. Svarbu ir tai, kad 1949 m. buvo aiškiai apibrėžta įmonės valdymo schema – padaliniai imti skirstyti į skyrius: katilų, turbinų, elektros ir mechanikos.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, įmonė lanksčiai prisitaikė darbui rinkos sąlygomis: buvo įdiegtos pažangios technologijos, įmonės darbuotojai kėlė kvalifikaciją ir pradėjo remontuoti lokomotyvų traukos elektros variklius, srovės transformatorius, jūros laivų katilus bei kitus energetinius įrenginius.

1993 m., valdžiai priėmus sprendimą sudaryti sąlygas ūkinių objektų privatizavimui, įmonė tapo akcine bendrove „Energetikos remontas“.

1996 m. įmonė tapo AB „Lietuvos energija“ filialu. Keičiantis ekonominiams santykiams ir siekiant kompensuoti sumažėjusį darbų kiekį, išplėstas įmonės veiklų spektras: atidarytas naujas gamybos korpusas, kuriame sumontuota katilų šildomų paviršių gamybos linija. Naujoje aukštos įtampos laboratorijoje pradėti remontuoti 330 kV įvadai ir matavimo transformatoriai, geležinkelio transporto elektros varikliai.

2000 m., atsigavus šalies ūkiui, „Kauno energetikos remontas“ vėl tapo savarankiška įmone. Toliau buvo didinamas gamybos pajėgumas, daugėjo užsakymų metalinėms konstrukcijoms, todėl senojo mechaninio cecho vietoje buvo pastatytas naujas modernus gamybos korpusas su šiuolaikiška įranga. Įmonė ėmė gaminti stambių gabaritų slėginius indus, anglinio ir nerūdijančio plieno talpas, įvairios paskirties metalinius konteinerius, metalo konstrukcijas statyboms. Išėjusi į tarptautinę rinką, įmonė pradėjo vykdyti darbus pagal tarptautinių ir Lietuvos standartų reikalavimus.

"Kauno energetikos remonto" pavadinimų kaita

Įmonės pavadinimų kaita

Apie UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ veiklą pradėjo 2004 m. gruodžio 8 d. AB Rytų skirstomųjų tinklų (toliau – RST) elektros tinklo paslaugų filialui atsiskyrus nuo RST.

2003 m. buvo įsteigtas RST elektros tinklo paslaugų filialas. Pagrindinė filialo veikla buvo 0,4–10 kV įtampos elektros įrenginių remontas bei techninė priežiūra.

2004 m. RST valdybos nutarimu įsteigta dukterinė įmonė – UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“.

2005 m. buvo pradėta atskira veikla, iš RST filialo į UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ perkelti darbuotojai. Bendrovės gamybiniams barams aptarnauti buvo sukurtos keturios regioninės tarnybos (Vilniaus, Panevėžio, Alytaus ir Utenos).

2010 m. Lietuvos elektros energetikos sektoriaus pertvarkos metu buvo išgryninta pagrindinė įmonių veikla, suformuoti perdavimo, skirstymo, gamybos ir aptarnavimo įmonių blokai. Įsigaliojo nauja ETP organizacinė struktūra, pasikeitė teritorinis įmonės išdėstymas, įkurti Vilniaus, Utenos ir Klaipėdos regionai. Buvo praplėstas teikiamų paslaugų paketas, kuris išsiplėtė nuo 0,4 iki 400 kV įtampos perdavimo ir skirstomojo tinklo remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo darbų. Iš AB „Lietuvos energija“ ir UAB „TETAS“ perkelta dalis darbuotojų.

2011 m. įmonėje pradėtas diegti projektinis valdymas ir atitinkamai pertvarkyta vidinė valdymo apskaita. Įsigaliojo nauja įmonės valdymo struktūra, pagal kurią Vilniaus, Utenos ir Klaipėdos regionai pervadinti atitinkamai į Pietų, Šiaurės bei Vakarų regionus.

2013 m. vieninteliu įmonės akcininku tapo AB LESTO.

2015 m. įmonėje patvirtinta nauja valdymo ir organizacinė struktūra: centralizuoti pardavimai – įkurtas Plėtros ir pardavimų skyrius, centralizuota ir nuo regionų atskirta pastočių veikla – įkurtas Pastočių departamentas, panaikintas Statybos skyrius.

2015 M. FINANSINIAI BENDROVIŲ DUOMENYS

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ finansinės padėties ataskaita

UAB „KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS“ finansinės padėties ataskaita