Kabelinės kopetėlės objektui Vilniaus E-3

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (toliau – Pirkėjas) vykdo  Kabelinių kopetėlių su komplektuojančiomis dalimis pirkimą  objektui Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos Jočionių g. 13 Vilniaus m. sav. (toliau tekste – Prekės)  ir kviečia Jus pateikti pasiūlymą šiame kvietime išvardintomis sąlygomis.

 1. Pirkimo objekto aprašymas: nurodytas Pirkimo sąlygose Priede Nr. 1.
 2. Prekių pristatymo adresas: nurodytas Priede Nr. 1.
 3. Prekių pristatymo terminas: nurodytas Priede Nr. 1.
 4. Pirkimo objektas neskaidomas.
 5. Kartu su pasiūlymų tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymus, užpildytas technines specifijacijas, kvalifikacijos dokumentus.
 6. Pasiūlymų vertinimas: pasiūlymai bus vertinami, vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi, lyginant pasiūlyme nurodytas pasiūlymų vertinimui naudojamas sumas Eur be PVM.
 7. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima.
 8. Šio pirkimo metu su Dalyviais bus deramasi dėl pasiūlymo kainos bei kitų pasiūlymo sąlygų.
 9. Apmokėjimo sąlygos:
 10. Pirkėjas už faktiškai pristatytas ir kokybiškas Prekes tiekėjui apmokės per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.
 11. SUTARTIS
 12. Su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma sutartis, kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
 13. Sutarties galiojimo terminas: iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

Pasiūlymą prašome pateikti iki 2018-05-17 15:00 val. imtinai užpildant ir pasirašant pasiūlymo formą (Priedą Nr.1).

Pasiūlymą (užpildytą lentelę) prašome siųsti el. paštu: Irmantas.Vaicelis@enepro.lt.

12. PRIE KVIETIMO LAIŠKO PRIDEDAMI PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 – Pasiūlymo forma (excel);

2 priedas. Techniniai reikalavimai  13657_5-DP-E2-B-6.

Prekių tiekimo sutarties bendroji dalis

Prekiu tiekimo sutarties specialioji dalis (SD)

Papildomi failai:

Pateikti paraišką

Failas turi būtu mažesnis nei 5 MB.
Leidžiami failų tipai: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.