Kompanija

UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (EnePRO) – viena iš didžiausią patirtį energetikos įrenginių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros srityse sukaupusių įmonių Lietuvoje. Paslaugos teikiamos energetinio ūkio objektams: elektrinėms, šilumos ir elektros tinklams, pramonės įmonėms, statybų bendrovėms Lietuvoje, Europos Sąjungos šalyse bei kitose užsienio valstybėse.

Pagrindinės įmonės veiklos sritys:

  • elektrotechnikos sprendimai
  • šiluminės energetikos sprendimai
  • mechaniniai darbai pramoniniuose bei energetiniuose objektuose
  • pramoninių kaminų ir katilų elementų gamyba
  • projektavimas
  • laboratorijos

EnePRO priklauso didžiausiai šalyje energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“, vadovaujasi grupės vertybėmis ir kartu siekia bendrų tikslų ir veiklos efektyvumo. Bendrovė įkurta sujungimo būdu reorganizavus dvi „Lietuvos energijos“ grupės valdomas energetikos paslaugų įmones – UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ (ETP) ir UAB „Kauno energetikos remontas“ (KER). Sujungus šių bendrovių kompetenciją ir patirtį, įkurta viena stipri energetikos paslaugų ir rangos įmonė, kuri nuo 2016 m. sausio 1 d. perėmė abiejų bendrovių turtą, teises ir pareigas.
 

Reorganizavimo tikslas

Įmonių sujungimu siekta išgryninti „Lietuvos energijos“ grupės vertės kūrimo grandinę, suformuojant konkurencingą verslo vienetą, kuriantį bei išlaikantį aukštą verslo vertę.

Reorganizavimo nauda

Dviejų panašių ir viena kita papildančių veiklų sinergija suteiks daugiau galimybių plėtoti kompleksiškus, tikslingus sprendimus, plėsti paslaugų portfelį. Šis žingsnis leis padidinti EnePRO konkurencingumą energetikos paslaugų rinkoje, mažinti veiklos sąnaudas ir prisidėti prie grupės vertės didinimo. 

EnePRO daug dėmesio skiriama veiklos efektyvumo didinimui, diegiant LEAN įrankius ir kitas pažangias praktikas. Viena svarbiausių veiklos efektyvinimo krypčių – geriau panaudoti esamas kompetencijas, kuriant naujas, kompleksines paslaugas klientams.

 

Finansinės ataskaitos

Informacija apie darbo užmokestį 

EnePRO finansinė ataskaita 2016 m.