Kontrolinių kabelių pirkimas

Šiuo metu UAB ,, Energetikos paslaugų ir rangos organizacijoje“ vykdomas pirkimas dėl kontrolinių kabelių tiekimo ( toliau tekste- Prekės). Kviečiame Jus pateikti pasiūlymą šiame kvietime išvardintomis sąlygomis.

Prekių pristatymo vieta- adresai, objektas: Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos Jočionių g. 13 Vilniaus m. sav.

Prekių pristatymo preliminarus terminas: Nurodytas Pasiūlymo formoje Priedas Nr. 1

Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai pirkimo objekto apimčiai.

Pasiūlymo vertinimo kriterijai: mažiausios kainos.

Pavėluotai gauti pasiūlymai nevertinami.

Šio pirkimo metu su tiekėjais gali būti deramasi dėl pasiūlymo kainos.

Apmokėjimo terminas: 50 arba 30 kalendorinių dienų.

Pridedami priedai:

Pirkimo sąlygos;

9.1. 1 priedas. Pasiūlymo forma.

9.2. 2 Priedas. Sutarties projektas- BD ir SD dalys.

9.2. 3 Priedas. Kabelių ilgiai ir tipai.

9.2. 4 Priedas. Kabelių techniniai reikalavimai.

Pasiūlymą prašome pateikti ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 18 d. 10:00 val., išsiunčiant jį el. paštu: zydrunas.kersys@enepro.lt

Papildomi failai:

Pateikti paraišką

Failas turi būtu mažesnis nei 5 MB.
Leidžiami failų tipai: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.