LE grupės naujienos

Ant Vilniaus Neries krantinės sužibo žodžiai „Vienybė težydi!”

Ant Vilniaus Neries krantinės, Žvejų gatvėje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio išvakarėse sužibo Lietuvos himno žodžiai „Vienybė težydi!”. Tokiu būdu paminėti vieną svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių ir priminti, jog didžiausi darbai nuveikiami tautai susitelkus, nusprendė valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“.

Išrinkta naujoji „Lietuvos energijos“ įmonių grupės valdyba ir generalinis direktorius

Valstybės valdomos įmonių grupės „Lietuvos energija“ stebėtojų taryba ketverių metų kadencijai suformavo naująją patronuojančios bendrovės valdybą, kuri išrinko įmonės valdybos pirmininką ir generalinį direktorių. Valdybos nariais ketveriems metams išrinkti Darius Maikštėnas, Darius Kašauskas, Vidmantas Salietis, Živilė Skibarkienė ir Dominykas Tučkus. „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininku ir bendrovės generaliniu direktoriumi, atsižvelgus į stebėtojų tarybos rekomendaciją, išrinktas Darius Maikštėnas.

„Lietuvos energijos“ grupės įmonės automobilius nuomosis bendrai

Valstybės valdoma „Lietuvos energijos“ įmonių grupė organizuoja grupės įmonių automobilių nuomos ir administravimo paslaugų pirkimą. Atlikus rinkos analizę ir išankstinę konsultaciją su galimais paslaugos tiekėjais, „Lietuvos energijos“ grupė veiklos nuomos pirkimą išskaidė į vienuolika dalių. Dėl to tikimasi sulaukti didelio tiekėjų skaičiaus ir pasiūlymų su palankiomis kainomis. Jie bus vertinami remiantis ekonominio naudingumo kriterijais.

Lietuvos energijos grupė paskelbė atsakingos veiklos ataskaitą

Viena didžiausių energetikos įmonių Baltijos šalyse – „Lietuvos energijos“ grupė – paskelbė Korporatyvinės atsakomybės ataskaitą, pristatydama atsakingo verslo bei korporatyvinio valdymo principus kasdienėje veikloje 2015 m. Ši nauja praktika bus išlaikoma kasmet – visuomenei bus pateikiama konsoliduotos visos valstybės valdomos grupės korporatyvinės atskaitomybės ataskaitos.

Elektros perdavimo linija, Elektros perdavimo linija, LE grupės rodikliai

Mažesnės kainos klientams – didesnė „Lietuvos energijos“ vertė

Efektyvesnė „Lietuvos energijos“ grupės veikla leidžia pasiekti dar palankesnių paslaugų kainų 2016 m. – kitąmet planuojami mažesni elektros energijos tarifai, nuo birželio sumažėjo prisijungimo prie infrastruktūros įkainiai. Vertės kūrimo grandinę tobulinanti grupė per tris ketvirčius uždirbo didžiausią palyginamąjį grynąjį pelną iki šiol – 89,5 mln. Eur. Valstybės valdomos įmonių grupės „Lietuvos energija“ trijų ketvirčių palyginamasis konsoliduotas grynasis pelnas yra 9,1 proc. didesnis, nei pernai tuo pačiu metu, jis apskaičiuotas įvertinus vienkartinę įtaką turinčius veiksnius.

Išgrynintos „Lietuvos energijos“ nauda – 64 mln. eurų

Valstybės valdoma „Lietuvos energijos“ įmonių grupė baigia vertės grandinės išgryninimo programą, kurios metu jungiamos giminingos veiklos bei centralizuojama klientų aptarnavimo veikla. Skaičiuojama, kad šių pokyčių bendra nauda klientams bei akcininkams iki 2020 metų sieks 64 mln. eurų, o klientų aptarnavimo paslaugas „Lietuvos energija“ pasiūlys ir kitiems paslaugų teikėjams. Grupės struktūra bus pakeista iki šių metų pabaigos ir naujos jungtinės įmonės pradės veikti 2016 m. sausio 1 dieną.