MATAVIMŲ NAMELIO (BORAŠ MIESTE, ŠVEDIJA) DETALAUS DARBO PROJEKTO PARENGIMO PIRKIMUI

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (toliau – Pirkėjas) vykdo Projektavimo darbų (MATAVIMŲ NAMELIO (BORAŠ MIESTE, ŠVEDIJA) DETALAUS DARBO PROJEKTO PARENGIMO) pirkimą ir kviečia Jus pateikti pasiūlymą šiame kvietime išvardintomis sąlygomis.

 1. Pirkimo objekto aprašymas: pirkimo sąlygose.
 2. Darbų atlikimo adresas: nurodytas Priede Nr. 1.
 3. Darbų atlikimo terminas: nurodytas Priede Nr. 1.
 4. Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.
 5. Kartu su pasiūlymų tiekėjas turi pateikti kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius vykdyti siūlomus darbus.
 6. Pasiūlymų vertinimas: pasiūlymai bus vertinami, vadovaujantis mažiausios kainos ir paslaugų suteikimo termino kriterijais.
 7.  Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima.
 8. Šio pirkimo metu su Dalyviais bus deramasi dėl pasiūlymo kainos bei kitų pasiūlymo sąlygų.
 9. Apmokėjimo sąlygos: Pirkėjas už faktiškai atliktus ir kokybiškus Darbus apmokės per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.
 10. SUTARTIS
 11. Su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma sutartis, kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
 12. Sutarties galiojimo terminas: iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

Pasiūlymą prašome pateikti iki 2018 m. birželio 7 d. 14:00 val. imtinai užpildant ir pasirašant pasiūlymo formą (Priedą Nr.1).

Pasiūlymą (užpildytą lentelę) prašome siųsti el. paštu: Irmantas.Vaicelis@enepro.lt.

12. PRIE KVIETIMO LAIŠKO PRIDEDAMI PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 – Pasiūlymo forma (excel);

Priedas Nr. 2 - Aprašymas - Description of the scope of supply stack measuring.pdf,  1 lapas;

Priedas Nr. 3 -  Projektiniai brėžiniai - 16015_sandwich-panel project.pdf, 12 lapų;

Priedas Nr. 4 - Darbų, medžiagų kiekiai, excel.

Papildomi failai:

Pateikti paraišką

Failas turi būtu mažesnis nei 5 MB.
Leidžiami failų tipai: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.