Mažesnės kainos klientams – didesnė „Lietuvos energijos“ vertė

Efektyvesnė „Lietuvos energijos“ grupės veikla leidžia pasiekti dar palankesnių paslaugų kainų 2016 m. – kitąmet planuojami mažesni elektros energijos tarifai, nuo birželio sumažėjo prisijungimo prie infrastruktūros įkainiai. Vertės kūrimo grandinę tobulinanti grupė per tris ketvirčius uždirbo didžiausią palyginamąjį grynąjį pelną iki šiol – 89,5 mln. Eur. Valstybės valdomos įmonių grupės „Lietuvos energija“ trijų ketvirčių palyginamasis konsoliduotas grynasis pelnas yra 9,1 proc. didesnis, nei pernai tuo pačiu metu, jis apskaičiuotas įvertinus vienkartinę įtaką turinčius veiksnius. Grynasis grupės grynasis pelnas per sausį-rugsėjį sudarė 63,9 mln. Eur. Pernai sausio-rugsėjo grynąjį pelną iki 106,1 mln. Eur išaugino apskaityta gauta nuolaida dujoms. Atsakingas sąnaudų valdymas leido pasiekti, kad šiemet per tris ketvirčius „Lietuvos energijos“ grupės įprastos veiklos sąnaudos mažėjo net 13 proc., lyginant su 2014 m. sausiu-rugsėju (nuo 91,2 iki 79,3 mln. Eur). Grupė per šį laikotarpį centralizavo apskaitos, viešųjų pirkimų, personalo administravimo veiklas, optimizuotas nekilnojamojo turto ir automobilių parkas, efektyviau valdomos IT bei kitos aptarnaujančios funkcijos.

„Efektyvesnė infrastruktūra, spartesni procesai ir vidinių išteklių panaudojimas leidžia didinti sukuriamą vertę ir didinti mūsų indėlį į valstybės biudžetą, o taip pat ir mažinti klientams teikiamų su dujomis ir elektra susijusių paslaugų kainas. Tuo pačiu teikiame vis geresnes ir platesnes paslaugas, leidžiančias klientams taupyti laiką ir pinigus, didinti jų pasitenkinimą. Ir čia nesustojame – šiemet baigiame vertės grandinės išgryninimo programą, tad kitus metus pasitiksime būdami dar lankstesni, efektyvesni ir dar labiau orientuoti į klientų poreikių tenkinimą bei grupės vertės didinimą“, – teigia Dr. Dalius Misiūnas, „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Šių metų trečią ketvirtį buvo sudėti pagrindai būsimiems pokyčiams grupėje nuo 2016 m. sausio 1 dienos: patvirtintos elektros skirstytojos LESTO ir gamtinių dujų skirstytojos „Lietuvos dujų“ reorganizavimo į bendrą skirstymo tinklų įmonę „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sąlygos, apibrėžtas bendras grupės įmonių klientų aptarnavimas per vieno langelio principu, klientų aptarnavimą apjungs vienas prekės ženklas – „Gilė“, taip pat numatomas „Lietuvos dujų tiekimo“ ir LITGAS sujungimas. Kiti pokyčiai apima rangos įmones, elektros energijos gamybos ir prekybos veiklas.

„Įvertinome, kad pokyčių nuo 2016 m. nauda klientams ir akcininkams per penkerius metus sieks 64 mln. eurų, taip dar labiau stiprinsime grupę ir jos kuriamą vertę. Efektyvesnė ir dinamiškesnė grupė teiks geresnes paslaugas, kurs naujas, ir prisidės prie palankių sąlygų verslui Lietuvoje“, – sako D. Misiūnas.

Auga elektros vartojimas

Grupės trijų ketvirčių EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) sudarė 166,2 mln. Eur – tai 5,6 proc. daugiau nei prieš metus. Grupės EBITDA augimą lėmė geresni elektros energijos skirstymo, pardavimo ir gamybos pelningumo rezultatai bei reikšmingas teigiamas (19,8 mln. EUR) dujų perdavimo ir skirstymo veiklos rezultatas 2015 m. I-III ketv. Geresnius veiklos rezultatus grupė pasiekia net ir gaudama mažesnes pajamas – nevertinant su pernai įsigyta dujų perdavimo ir paskirstymo veikla susijusių pajamų, šiemet „Lietuvos energijos“ grupės pajamos per tris ketvirčius sumažėjo 2,4 proc., lyginant su pernai tuo pačiu metu. Bendros konsoliduotosios pajamos kartu su naujai įgyta dujų sektoriaus veikla sudarė 761,9 mln. Eur ir buvo 19,4 proc. didesnės nei prieš metus. Augant šalies ekonomikai, sausio-rugsėjo mėn. didėjo elektros vartojimas – grupės paskirstytos elektros energijos kiekis, lyginant su 2014 m. devyniais mėnesiais, išaugo 1,7 proc., iki 6,29 TWh.

Veda mažesnių tarifų link

Pasiekti „Lietuvos energijos“ grupės veiklos rezultatai nuo kitų metų leidžia klientams užtikrinti dar palankesnes kainas. Jau nuo šių metų birželio 1 d. sumažėjo elektros įvedimo įkainiai naujiems vartotojams – statistinis naujas vartotojas už elektros įvedimą moka 230 eurų, o verslas – 758 eurais mažiau, nei iki tol. Pastaruosius ketverius metus iš eilės mažėjęs elektros energijos skirstymo tarifas kitąmet, planuojama, bus dar 4 proc. mažesnis. Mažesnį svertinis elektros skirstymo tarifą leis užtikrinti efektyvesnė tinklo veikla, didesnis patikimumas ir mažesnės išlaidos remontui bei priežiūrai, taip pat 11,5 proc. sumažėjęs viešuosius interesus atitinkančių paslaugų biudžetas, kurio mažėjimą didžiąja dalimi lemia nutraukiama remtina gamyba Elektrėnų blokuose. Grupės pastangomis bendras svertinis gamtinių dujų skirstymo tarifas, palyginti su 2015 metais, taip pat šiek tiek mažės dėl didesnio dujų tinklo patikimumo ir efektyvesnės priežiūros – tai leidžia palaikyti stabilius galutinius gamtinių dujų tarifus vartotojams. Galutinius gamtinių dujų ir elektros energijos tarifus Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtins artimiausiu metu.

„Mūsų įdedamos pastangos atsiperka klientams ir valstybei. Investuodami į naujus projektus, produktus, esamos infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą artėjame prie strateginio grupės tikslo iki 2020 m. vertę išauginti du kartus“, – sako D. Misiūnas.

Grupės investicijos 2015 m. sausio-rugsėjo mėn. sudarė 98,7 mln. Eur, tai 12,8 proc. daugiau negu per tą patį laikotarpį 2014 m.). Ypač išaugo investicijos į elektros skirstomojo tinklo palaikymą, dujų sistemų statybą, dujų sistemų rekonstrukciją, investicijos kituose sektoriuose taip pat nuosekliai didėjo arba išliko panašios kaip 2014 m. I-III ketv. Atitinkamai, per tris ketvirčius pasiektos rekordiškai žemos technologinės sąnaudos elektros skirstomajame tinkle – 6,05 proc. į tinklą gaunamos elektros energijos.