Siekdama efektyvumo, EnePRO pertvarko veiklą

Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (EnePRO), teikianti energetikos įrenginių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros paslaugas, siekdama efektyvumo, pertvarko savo veiklą. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą mažinti įstatinį kapitalą bei pakeisti organizacijos struktūrą, tuo siekiant labiau koncentruotis į kokybiškų paslaugų klientams užtikrinimą bei efektyvesnį turimų resursų panaudojimą.

„EnePRO veikia didelės konkurencijos rinkoje, todėl norėdami joje išlikti, privalome keistis, priimti ir įgyvendinti svarbius sprendimus, leidžiančius padidinti veiklos efektyvumą. Į vieną bendrovę sujungus „Elektros tinklo paslaugas“ ir „Kauno energetikos remontą“, per 2016 metus atsiskleidė esminės problemos, kurioms išspręsti turime vienintelį kelią - pertvarkyti bendrovę. Mūsų tikslas - išgryninti veiklą, atsisakyti nuostolingų veiklų, susikoncentruoti į didžiausią pridėtinę vertę kuriančias sritis. Sieksime geresnio  projektų valdymo, efektyvaus tinklo remonto sutarčių vykdymo, naujų klientų pritraukimo, užsitikrinti galimybes optimizuoti bendrovės dydį ir lanksčiau siekti geresnių finansinių rezultatų“, - sako EnePRO generalinis direktorius Simonas Šileikis.

EnePRO vadovo teigimu, neigiamus bendrovės finansinius rezultatus 2016 metais lėmė įvairios aplinkybės bei priežastys: laimėta mažiau konkursų, nei planuota, faktinis darbų pelningumas mažesnis nei planuota, atsirado nenumatytų rizikų įgyvendinant ankstesniais laikotarpiais sudarytas sutartis, nepakankamai efektyviai valdyti turimi resursai, skaidrumo stoka lėmusi darbuotojų ir vadovų kaitą, neefektyvus medžiagų pirkimo bei tiekimo grandinės valdymas. Taip pat pažymėtina, kad ketvirtą šių metų ketvirtį bendrovėje EnePRO įgyvendintos pertvarkos, performuota vadovų komanda, pirkimų ir tiekimo srityje – pirkimų viešinimas, didesnio tiekėjų rato pritraukimas, griežtesnė kontrolė jau duoda teigiamą efektą  – padidėjus tiekėjų konkurencijai, reikalingas prekes ir paslaugas EnePRO įsigyja palankesnėmis kainomis.

„Siekdami efektyvinti veiklą, koncentruosime dėmesį į rangos darbus elektros tinkle -  šioje srityje turime vietos optimizavimui – užtikrinsime, kad turimus resursus naudotume maksimaliai efektyviai. Šiais metais jau priimti ir įgyvendinami sprendimai dėl biokuro ruošos veiklos, kaip nekuriančios reikšmingos vertės įmonei ir klientams, užbaigimo. Vertinsime ir kitų, pakankamos vertės nesukuriančių veiklų optimizavimo ar atsisakymo galimybes“, - teigia S. Šileikis. Jis priduria, kad planuojama tęsti pradėtas pertvarkas pirkimų ir pardavimų srityse, stiprinti vidaus kontrolę. Daug didesnį dėmesį žadama skirti ir darbų saugos bei aplinkosaugos reikalavimų užtikrinimui.