Panevėžio TP rekonstrukcija

Įgyvendinimo metai:
2010–2014 m.
Užsakovas:
AB „Litgrid“
Įgyvendinimo vieta:
Bliūdžių k., Panevėžio r.
Atlikti darbai:
200 kVA autotransformatoriaus tiekimas, pervežimas ir montavimas, 330 kV ir 110 kV linijų remontas ir montavimas, ŽTŠK montavimas, valdymo sistemos ir ryšių montavimas
Projekto tipas:

Nuo 2010 m. buvo vykdoma Panevėžio pastotės rekonstrukcija – pilnas objekto atnaujinimas demontuojant beveik visą senąją įrangą ir sumontuojant naują: pastatytos visiškai naujos 330 kV ir 110 kV skirstyklos. Pats sudėtingiausias atliktas darbas: 330 kV transformatoriaus atvežimas, pastatymas ir sumontavimas.