Pastotės, skirstyklos, linijos

Viena stambiausių EnePRO specializacijos sričių – elektros pastočių ir skirstyklų bei linijų iki 400 kV įtampos statyba ir rekonstravimas, remontas ir techninė priežiūra.

Atliekami darbai:

  • Elektros įvadų ir atvadų montavimas;
  • 0,4–10 kV įtampos oro, oro kabelių ir požeminių kabelių linijų remontas ir techninė priežiūra;
  • Gatvių apšvietimo tinklų statyba, rekonstravimas, remontas ir techninė priežiūra;
  • 10 kV skirstomųjų punktų remontas ir techninė priežiūra;
  • Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas;
  • Oro linijų trasų valymas.

Ilgametė patirtis, aukščiausios kvalifikacijos specialistai bei patikimi partneriai leidžia užsakovui pasiūlyti kokybišką projekto įgyvendinimą. EnePRO siūlo projekto įgyvendinimą „iki rakto“ (projektavimo, pirminės įrangos užsakymo ir sumontavimo, ryšių, relinės apsaugos ir valdymo bei procesų valdymo ir automatizacijos įrengimo, derinimo ir paleidimo darbus). 

Objekto rekonstravimas - visi darbai atliekami objekte, tarp jų ir atskirų įrenginio mazgų keitimas, kuriuos atlikus pakinta pradinės įrenginio pase nurodytos charakteristikos našumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos ir kita.
Įrenginių remontas - visi darbai atliekami įrenginyje, tarp jų ir atskirų įrenginio mazgų keitimas ar rekonstravimas, kuriuos atlikus nepakinta pradinės, įrenginio pase nurodytos, charakteristikos našumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos ir kita.
Techninė priežiūra - kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių, kuriomis siekiama, kad statinys ar kitas materialusis turtas bei jo dalys naudojimo laikotarpiu atitiktų numatytą paskirtį ir būklę, siekiant užtikrinti saugų statinių ir įrenginių naudojimą.