Veskimetsa-Järve L114 kabelinės linijos tiesimo darbai

Įgyvendinimo metai:
2016
Užsakovas:
Elering AS (EE)
Įgyvendinimo vieta:
Estija
Atlikti darbai:
Pradėti naujos kabelinės 110 kV linijos tiesimo darbai (laidininko skerspjūvis – 1600 mm2, ilgis – 6,35 km)
Projekto tipas: