Šiluminės energetikos sprendimai

Šiandieniniame pasaulyje energetikos faktorius turi vis didesnę reikšmę jūsų verslo sėkmei. Mes žinome kaip yra sudėtinga atsakingai priimti sprendimus, jei planuojate modernizuoti ar įsirengti naujus šiluminės energijos generavimo ar perdavimo įrenginius. Pasitikėdami EnePRO ilgamete patirtimi atliekant šiluminės energetikos projektus bei moderniu požiūriu ir projektų valdymo funkciją, jūs galite ženkliai sumažinti sprendimo priėmimo riziką, kadangi mes pritaikysime jūsų verslui efektyviausią sprendimą.

EnePRO šiluminės energetikos sprendimai – efektyvus projektų rengimas ir įgyvendinimas bei projekto rezultatų optimizavimas. Mūsų projektų vadovai turi specialiųjų darbų, projektų dalies bei specialiosios statybos techninės priežiūros vadovo atestatus, o statybų vadovai – statybos ir statybos techninės priežiūros vadovo atestatus. Valdydami generalinės rangos projektus, atliekame išsamią kliento poreikių analizę, organizuojame projektavimo darbus, pasirūpiname darbų vykdymui reikalingais leidimais. Atlikę statybos ir technologinių sistemų diegimo bei jų parengimo eksploatacijai darbus, vykdome garantinę techninę objekto priežiūrą.


MŪSŲ VYKDOMA PROJEKTŲ VALDYMO VEIKLA APIMA ŠIAS SRITIS:

 • Techninio ir darbo projektų organizavimas ir valdymas;
 • Projektavimo įmonės parinkimas;
 • Projektavimo ir statybos grafikų sudarymas ir kontrolė;
 • Techninio ir darbo projektų kokybės ir turinio kontrolė;
 • Techninio projekto atitikimo techninėms specifikacijoms (projektavimo užduočiai) užtikrinimas;
 • Efektyvių ir ekonomiškai naudingų sprendimų vykdymas;
 • Projektinės dokumentacijos sisteminimas ir saugojimas, sklaidos užtikrinimas ir valdymas;
 • Sąmatų kontrolė (analizė ir/ar įvertinimas);
 • Įrangos tiekėjų paieška ir parinkimas;
 • Subrangovinių organizacijų paieška ir parinkimas;
 • Komunikavimo tarp įrangos tiekėjų ir projektuotojų užtikrinimas;
 • Susidariusių problemų sprendimas ir valdymas;
 • Įrangos pirkimo procedūrų vykdymas;
 • Projekto biudžeto valdymas ir kontrolė;
 • Projekto įgyvendinimo ir kokybės kontrolė;
 • Galimų rizikų valdymas ir analizė.