Šilumos gamybos pajėgumų statyba Lietuvos elektrinėje

Įgyvendinimo metai:
2013–2015 m.
Užsakovas:
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
Įgyvendinimo vieta:
Elektrėnai
Atlikti darbai:
Garo katilinės ir biokuro katilinės rangos darbai

Lietuvos elektrinės teritorijoje buvo pastatytos dvi atskiros katilinės: garo (dujinė) katilinė, kurios bendra šiluminė galia – 49,8 MW (3 katilai po 16,6 MW) ir biokuro katilinė, kurios šiluminė galia – 40 MW (2 biokuro katilai po 20 MW) bei du kondensaciniai ekonomaizeriai (vieno šiluminė galia – 4,4 MW). Taip pat atlikta šilumos tinklų rekonstrukcija.