Vykdomi pirkimai

Savivarčių su operatoriumi nuomos pirkimas

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacijoje vykdomas pirkimas dėl Savivarčių (triašio ir keturašio) nuomos su operatoriumi paslaugų pirkimas paslaugų pirkimo VE-3 objekte ir kviečia Jus pateikti pasiūlymą šiame kvietime išvardintomis sąlygomis.

Kabelinės kopetėlės objektui Vilniaus E-3

Kviečiame pateikti pasiūlymą ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 17 d., 15.00 val

Žaibolaidžių pirkimas objektui Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos Jočionių g. 13 Vilniaus m. sav. rekonstravimas

Žaibolaidžių pirkimas objektui Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos Jočionių g. 13 Vilniaus m. sav. rekonstravimas

Žaibosaugos pamatų įrengimas

Šiuo metu UAB ,, Energetikos paslaugų ir rangos organizacijoje“ vykdomas pirkimas dėl žaibosaugos pamatų įrengimo objekte ir kviečia Jus pateikti pasiūlymą šiame kvietime išvardintomis sąlygomis.

10 kv narvelio pirkimas

Šiuo metu UAB ,, Energetikos paslaugų ir rangos organizacijoje“ vykdomas pirkimas dėl  narvelių tiekimo ( toliau tekste- Prekės). Kviečiame Jus pateikti pasiūlymą šiame kvietime išvardintomis sąlygomis.

Prekių pristatymo vieta- adresai, objektas: Vilniaus miestas, Motorų g. 2

Prekių pristatymo preliminarus terminas: Nurodytas Pasiūlymo formoje Priedas Nr. 1

Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai pirkimo objekto apimčiai.

Pasiūlymo vertinimo kriterijai: mažiausios kainos.

Pavėluotai gauti pasiūlymai nevertinami.

Subrangos darbai objekte (2018-ESO-411)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Projektavimas pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2018-ESO-411) 110/10 kV Ąžuolynės TP 110 kV galios transformatoriaus T-2 keitimo darbai.

Subrangos darbų ir įrangos pirkimas objektui (2018-ESO-287)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų ir prekių pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2018-ESO-287) 110/35/10 kV Vašuokėnų TP, 35/10 kV Želvos TP, 35/10 kV Taujėnų TP kompensavimo įrenginių keitimo darbai.

Subrangos darbų pirkimas objektui (2017-ESO-2134)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų ir prekių pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2134) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai, Vilniaus regiono VMPD Vilniaus m. sav. I-a ir II-a dalis.

Subrangos darbai objekte (2018-ESO-420)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo RAA pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2018-ESO-420) 35/10 kV Daugų TP, 110/10 kV Merkinės TP, 110/35/10 kV Leipalingio TP kompensavimo įrenginių keitimo darbų pirkimas.

Subrangos darbai objekte (2018-ESO-286)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2018-ESO-286) 35/10 kV Šėtos TP, 110/10 kV Truskavos TP kompensavimo įrenginių keitimo darbų pirkimas.

Įrangos pirkimas objektui  (2018-ESO-286)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Prekių pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2018-ESO-286) 35/10 kV Šėtos TP, 110/10 kV Truskavos TP kompensavimo įrenginių keitimo darbų pirkimas.

Įrangos pirkimas objekte (2018-ESO-180)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (toliau – Pirkėjas) vykdo Prekių pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2018-ESO-180) Smiltynės TP, Alksnynės TP, 35 kV OL į KL rekonstrukcijos darbai 

Subrangos darbai objekte (2018-ESO-180)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2018-ESO-180) Smiltynės TP, Alksnynės TP, 35 kV OL į KL rekonstrukcijos darbai.

Subrangos ir įrangos pirkimas objektui (2018-ESO-161)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų ir prekių pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2018-ESO-161) Kompensacinių ričių keitimo 35/10 kV Vabalninko TP, 35/10 kV Naujamiesčio TP, 35/10 kV Namiškių TP, 35/10 kV Južintų TP, 35/10 kV Joniškėlio TP darbai.

subrangos darbai ir įranga objekte (2018-ESO-93)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų ir prekių pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2018-ESO-93) 10 kV OL L-102, L-118 iš Rizgonių TP rekonstravimo į KL, Upninkų k., Jonavos r., darbai.

Puslapiai