Vykdomi pirkimai, pardavmai

NEREIKALINGO TURTO PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

 UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija konkurso būdu parduoda nereikalingas medžiagas.

Įrangos pirkimas objektui (2017-ESO-2185)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo įrangos pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2185) 110/35/10 kV Skiemonių TP 10 kV skistyklos rekonstravimo darbų pirkimas.

Subrangos darbai objekte (Nr. 2017-ESO-2265)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (Nr. 2017-ESO-2265) 110/35/10 kV Rašės TP, 10kV USĮ rekonstravimo, J. Basanavičiaus g. 112a, Utenos m., darbų, įrangos tiekimo, techninio darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo pasl.

Subrangos darbai objekte (2017-ESO-2185)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2185) 110/35/10 kV Skiemonių TP 10 kV skistyklos rekonstravimo darbų pirkimas.

Įranga (2017-ESO-2360)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Įrangos pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2360) 110/10 kV Gelgaudiškio TP rekonstravimo darbai, Šakių r. sav., Gelgaudiškis, Vakarų g. 34.

Subrangos darbai (2017-ESO-2360)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2360) 110/10 kV Gelgaudiškio TP rekonstravimo darbai, Šakių r. sav., Gelgaudiškis, Vakarų g. 34.

Įranga (2017-ESO-2664)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Prekių preliminarų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2664) 10 kV OL L-600 iš Semeliškių TP į 10 kV KL,darbai.

Įranga, medžiagos (2017-ESO-2381)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Prekių preliminarų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl  (2017-ESO-2381) 35/10 kV Utos TP rekonstravimo, Pabradės g. 9a, Ūta, Inturkės sen., Molėtų raj., darbai.

Subrangos darbai (2017-ESO-2381)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų preliminarų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2381) 35/10 kV Utos TP rekonstravimo, Pabradės g. 9a, Ūta, Inturkės sen., Molėtų raj., darbai.

Įranga (2017-ESO-2444)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Įrangos preliminarų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2444) TR K-217, KT K-233 rekonstravimo Rodų k., Panevėžio r. darbai.

Įranga (2017-ESO-2495)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo preliminarų įrangos pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl  (2017-ESO-2495) 10 kV skirstomojo punkto SP-95 Vilniaus m. rekonstravimo darbai.

Subrangos darbai (2017-ESO-2495)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų preliminarų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2495) 10 kV skirstomojo punkto SP-95 Vilniaus m. rekonstravimo darbai.

Subrangos darbai (2017-ESO-2507)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų preliminarų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2507) Klaipėdos 10 kV skirstomojo punkto SP-8 rekonstravimo darbų pirkimas.

Modulinės transformatorinės (ESO-2017-2456)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Modulinės transformatorinės preliminarų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (ESO-2017-2456) 0,4 KV OL IŠ TR-23 REKONSTRAVIMO PUŠALOTO G., PANEVĖŽIO M.

Subrangos darbai (2017-ESO-2283)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų preliminarų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (Nr. 2017-ESO-2283) 35/10 kV Maišiagalos TP, Maišiagalos mstl., Vilniaus r., 35 kV ASĮ rekonstravimo darbai, įrangos tiekimo, techninio darbo projekto parengimo bei personalo instrukt. paslaugos.

Puslapiai