Vykdomi pirkimai

METALO LAUŽO PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija konkurso būdu parduoda metalo laužą.

Įranga objektui (2017-ESO-2547)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Prekių pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2547) 35 kV oro linijų Alsėdžiai-Plateliai, Tausalas-Alsėdžiai ketimo į kabelinę liniją darbai.

Subrangos darbai objekte (2017-ESO-2547)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2547) 35 kV oro linijų Alsėdžiai-Plateliai, Tausalas-Alsėdžiai ketimo į kabelinę liniją darbai.

Įranga konkursui (2017-ESO-2447)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Įrangos pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2447) AU Dalies 10 kV L-100, L-200 iš Žiežmarių TP elektros tinklo rekonstravimo ir valdymo įrengimo darbai).

NEREIKALINGO TURTO PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

 UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija konkurso būdu parduoda nereikalingas medžiagas.

Įrangos pirkimas objektui (2017-ESO-2185)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo įrangos pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2185) 110/35/10 kV Skiemonių TP 10 kV skistyklos rekonstravimo darbų pirkimas.

Subrangos darbai objekte (Nr. 2017-ESO-2265)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (Nr. 2017-ESO-2265) 110/35/10 kV Rašės TP, 10kV USĮ rekonstravimo, J. Basanavičiaus g. 112a, Utenos m., darbų, įrangos tiekimo, techninio darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo pasl.

Subrangos darbai objekte (2017-ESO-2185)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2185) 110/35/10 kV Skiemonių TP 10 kV skistyklos rekonstravimo darbų pirkimas.

Įranga (2017-ESO-2360)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Įrangos pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2360) 110/10 kV Gelgaudiškio TP rekonstravimo darbai, Šakių r. sav., Gelgaudiškis, Vakarų g. 34.

Subrangos darbai (2017-ESO-2360)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2360) 110/10 kV Gelgaudiškio TP rekonstravimo darbai, Šakių r. sav., Gelgaudiškis, Vakarų g. 34.

Įranga (2017-ESO-2664)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Prekių preliminarų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2664) 10 kV OL L-600 iš Semeliškių TP į 10 kV KL,darbai.

Įranga, medžiagos (2017-ESO-2381)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Prekių preliminarų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl  (2017-ESO-2381) 35/10 kV Utos TP rekonstravimo, Pabradės g. 9a, Ūta, Inturkės sen., Molėtų raj., darbai.

Subrangos darbai (2017-ESO-2381)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų preliminarų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2381) 35/10 kV Utos TP rekonstravimo, Pabradės g. 9a, Ūta, Inturkės sen., Molėtų raj., darbai.

Įranga (2017-ESO-2444)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Įrangos preliminarų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2444) TR K-217, KT K-233 rekonstravimo Rodų k., Panevėžio r. darbai.

Įranga (2017-ESO-2495)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo preliminarų įrangos pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl  (2017-ESO-2495) 10 kV skirstomojo punkto SP-95 Vilniaus m. rekonstravimo darbai.

Puslapiai